De vooruitzichten voor de technische installatiebranche zijn uitzonderlijk goed. Dit staat in het rapport ‘Economische Vooruitzichten Installatiebranche 2019 en verder’ van ondernemersorganisatie Uneto-VNI. Thema’s als zorg, energievoorziening, verduurzaming en vergrijzing spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast wordt het vakgebied breder, veelzijdiger en digitaler.

Verschillende brancheontwikkelingen zorgen ervoor dat technische dienstverleners nieuwe strategische keuzes moeten maken. Onderstaande ontwikkelingen zorgen ervoor dat klantgerichtheid en productiviteit belangrijker worden.

De technische dienstverlener zal moeten transformeren naar een strategisch partner die proactief inspeelt op de klantbehoefte om concurrenten voor te blijven. De installateur moet de vertaalslag gaan maken van de door de klant gewenste prestatie naar een effectief onderhoudsplan. En dit plan moet vervolgens met zo min mogelijk mensen en middelen worden uitgevoerd. Klantbeleving en efficiency zijn hierbij cruciaal. Technologie speelt een belangrijke ondersteunende rol.

Weet u op welke manier technologie u kan ondersteunen bij het behalen van de strategische doelstellingen? Kent u de huidige digitale mogelijkheden om de klantbeleving voor u als technisch dienstverlener te verbeteren? Weet u welke bestaande en vernieuwende technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan uw groei?

Neem gerust contact met ons op om door te praten over de uitdagingen, problemen of toegevoegde waarde van innovatieve technologieën in uw specifieke situatie.